dfaq/urzad-skarbowy  
 

Szybki kontakt

wstecz

1. Co w razie kontroli Urzędu Skarbowego i rejestracji do VAT?

Urząd Skarbowy przeprowadza krótkie i rutynowe wizyty w celu zweryfikowania czy podatnik znajduje się/korzysta z lokalu, który wskazuje jako siedzibę. Wszyscy nasi klienci, którzy obawiają się posiadania adresu biura wirtualnego, pod kątem rejestracji do VAT-u przechodzą weryfikację pomyślnie. W praktyce, urzędnik zazwyczaj prosi o przedłożenie kopii umowy najmu, dane kontaktowe oraz zadaje kilka rutynowych pytań dotyczących sposobu funkcjonowania danej firmy w naszym biurze. Zalecamy również złożenie kopii umowy najmu wraz z wnioskiem VAT-R.

2. Z którym Urzędem Skarbowym będę się teraz rozliczać?

W przypadku osób prawnych, podatki CIT i VAT rozlicza się w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę. Pełną listę właściwych urzędów znajdziesz na naszej stronie. W przypadku osób fizycznych podatki PIT i VAT rozlicza się w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Spółki cywilne rozliczają się z urzędami właściwymi ze względu na siedzibę.

Szybki kontakt